Csendes Percek szeptember 22.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Sze. 22., Sze, 04:00:01 CEST


     2004. szeptember 22. szerda

Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja 
minden nemzetség mennyen és földön: adja meg nektek 
dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan 
megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által; hogy a 
Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben 
meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni 
minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, 
magasság és mélység; és így megismerjétek Krisztusnak minden 
ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok, 
az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent 
megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy 
gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség 
az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, 
örökkön-örökké. Ámen.
Ef 3,14-21.

          TÚL AZ ÁLMAINKON

Így hát mit várhatok Uram? Egyedül benned reménykedem! 
(Zsolt 39,8)

Olykor úgy imádkozom, hogy csak kevéssé, vagy egyáltalán nem 
tudom, mit is szeretnék. Azzal vigasztalom magam, hogy nem 
csak én vagyok ilyen helyzetben. Pál apostol is tesz 
említést arról, esetenként nem tudjuk, hogyan is 
imádkozzunk. Máskor meg, különösen személyes vagy családi 
válság idején, imáim magabiztosak, és meg vagyok győződve, 
hogy pontosan tudom, milyen választ szeretnék rájuk kapni. 
Nem tudom eldönteni, e két véglet közül vajon melyik 
fenyegeti jobban imaéletemet.
Fontos számomra, hogy felismerjem, Isten messze többet tud 
tenni, mint amennyit el tudok képzelni, vagy megérteni. 
Isten forrásai végtelenek, én pedig hajlamos vagyok rá, hogy 
saját szűk látóterem határai között helyezzem el őt. 
Istenről alkotott elképzeléseim közül egyik sem lehet 
helytálló: egyedül csakis Isten taníthat meg arra, hogy ki 
is ő. Mennyire fontos, hogy imádkozás előtt Isten 
kimeríthetetlen forrásaira gondoljak!
Ima közben Istennel beszélek, akinek szeretetteljes céljai 
sokkal messzebbre mutatnak legmerészebb álmaimnál is.

Imádság: Köszönjük neked, Istenünk, azt a sok áldást, amit 
Jézus Krisztusban árasztasz népedre. Ámen.

"Ha egy Isten eléggé kicsiny ahhoz, hogy képesek legyünk 
felfogni, akkor nem lehet elég nagy ahhoz, hogy imádjuk." 
(Evelyn Underhill)
       Norman Armistead (Northumberland, Anglia)

IMÁDKOZZUNK MÉLYEBB BIZALOMÉRT ISTEN IRÁNT!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról