Csendes Percek szeptember 7.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Sze. 7., K, 04:00:01 CEST


         2004. szeptember 7. kedd

Kihozlak benneteket a népek közül, összegyűjtelek az 
országokból, és beviszlek benneteket a saját földetekre. 
Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden 
tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítlak 
benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket adok 
belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet 
adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem 
veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet 
megtartsátok és teljesítsétek. Abban az országban fogtok 
lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én 
pedig Istenetek leszek. Megszabadítlak benneteket minden 
tisztátalanságotoktól. Parancsolok a gabonának, 
megsokasítom, és nem hozok rátok éhínséget. Megszaporítom a 
fák gyümölcsét és a mező termését, hogy ne csúfoljanak többé 
benneteket éhínség miatt a népek.
Ez 36,24-30.

         BOCSÁSS MEG ÖNMAGADNAK

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja 
bűneinket, és megtisztít minket a gonoszságtól. (1Jn 1,9)

Egy munkatársnőmmel nézeteltérésem támadt, és jó hangosan 
kiosztottam őt. Azonnal megszólalt a lelkiismeretem, és 
megbántam az egészet. Zavartan és szégyenkezve siettem 
utána. "Kérlek, ne haragudj rám!" - mondtam könnybe lábadt 
szemekkel. "Semmi baj, megbocsátok." - válaszolta udvariasan.
Örültem a bocsánatnak, és visszamentem az irodámba, de 
sehogyan sem tudtam túltenni magam az eseten. "Hogy tehettem 
ilyet? Miféle ember vagyok én tulajdonképpen? Ó, Istenem, 
annyira sajnálom, hogy úgy beszéltem vele!" Egész héten 
marcangoltam magam. Vasárnap a lelkipásztor szavai 
visszaráztak a valóságba. "Nem elég bocsánatot kérni - 
mondta -, a bocsánatot el is kell fogadnunk. Mindannyian 
kegyelem által megmentett bűnösök vagyunk."
A barátnőm megbocsátott nekem, és az Isten is megbocsátott. 
Nos, akkor én is megbocsátok magamnak! - mondtam ki 
hangosan, és ettől máris megnyugodtam. A bűnvallás és az új 
kezdet után elhatároztam, hogy ezentúl, ha vitába keveredem, 
igyekszem kedvesen és indulat nélkül érvelni. (Péld 15,1) A 
tudat, hogy Isten megbocsát, és nem gondol többé vétkeinkre 
(Jer 31,34), segített, hogy megbékéljek.

Imádság: Drága Urunk, bocsásd meg elhamarkodott szavainkat. 
Segíts, hogy megbocsássunk másoknak és önmagunknak is. Ámen.

Bocsánatkérés és megbocsátás után ne vádoljuk magunkat!
        Joan Clayton (Új-Mexikó, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKET BŰNTUDAT GYÖTÖR!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról