Csendes Percek november 30.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Nov. 30., K, 09:34:48 CET


       2004. november 30. kedd

Te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak,
életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek,
szeretetemnek, állhatatosságomnak, üldöztetéseimnek,
szenvedéseimnek, amelyek Antiókhiában, Ikóniumban,
Lisztrában értek. Milyen üldöztetéseket viseltem el, és
mindegyikből megszabadított az Úr! De mindazokat, akik
kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni
fogják. A gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a
rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve. De te
maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál,
tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a
szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre
a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes Írás Istentől
ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a
megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes
legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.
2Tim 3,10-17.

        MINDEN IDŐK LEGJOBBJA

A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy
tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást
zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel. (Kol 3,16)

Megkértek, hogy én prédikáljak vasárnap a gyülekezetben.
Ahogy a témákon gondolkodtam, eszembe jutott, hogy
mostanában minden területen - filmek, dalok, sportolók
között - számon tartják a legjobbakat. Elhatároztam, hogy
"Minden idők legjobb bibliaverséről" fogok prédikálni, amit
a barátaim és a munkatársaim körében végzett felmérésre
alapozok majd.
Elküldtem a kérdésemet több embernek, melyik a kedvenc
bibliaverse és miért. Arra számítottam, hogy lesz majd egy
egyértelmű győztes, és az a vers és a hozzáfűzött
megjegyzések lesznek a prédikáció alapja. De a felmérés
váratlan eredményt hozott. Minden barátomnak más volt a
kedvenc verse! És ahogy olvastam a magyarázataikat a
választott versekről, új fényben láttam a már jól ismert igéket.
Ebben rejlik a Biblia csodája és szépsége. Azok az igék,
amelyeket évezredekkel ezelőtt írtak, ma is épp olyan
érvényesek, mint akkor voltak. És amikor Isten mint Krisztus
testéhez szól hozzánk, egyen-egyenként is megszólít egészen
személyes módon, a Biblia olvasása és tanulmányozása által.

Imádság: Urunk, köszönjük írott szavad ajándékát. Segíts
mindannyiunknak olvasni, tanulmányozni, és követni annak
bölcsességét a mindennapjainkban. Ámen.

Hogyan szól ma Isten hozzám?
        John D. Brown (Minnesota, USA)

IMÁDKOZZUNK A BIBLIÁT TANULMÁNYOZÓ CSOPORTOKÉRT!
_____________________________

Keresztyén könyvvásár
2004. december 3-4.
Lónyai utcai Református Gimnázium
1092 Budapest, Kinizsi u. 1-7. (Lónyai és Kinizsi utca sarok)
Péntek 14-19 óra, szombat 9-16 óra között.
Megközelíthető a Kálvin térről vagy a Petőfi híd pesti hídfőjétől.

Keresztyén könyvek, naptárak, kazetták, bibliatokok,
feliratos pólók, bögrék, tollak gazdag kínálatban
több kiadótól is megtalálhatók.
_____________________________
További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról