Csendes Percek november 27.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Nov. 27., Szo, 10:06:36 CET


       2004. november 27. szombat

"Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is
megbocsát mennyei Atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az
embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket."
Mt 6,14-15.

          MEGBOCSÁTÁS

Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok,
bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsát nektek
a Krisztusban. (Ef 4,32)

Kim idegesen és mégis reményteljesen állt az osztály előtt,
várva, hogy az osztályfőnök bemutassa nekünk. Amikor
találkozott a tekintetünk, rámosolyogtam, ő pedig
visszamosolygott rám. Abban a pillanatban úgy gondoltam,
hogy egy új barátnőre leltem. Nos, elég gyorsan
megváltoztattam a véleményem. Ugyanis az első nap végére
kiderült, hogy Kim lesz az osztály új kiközösített tagja, az
erőszak és a gúny első számú célpontja. Mivel én sem voltam
valami népszerű, gondoltam, javít a helyzetemen, ha
csatlakozom a rosszindulatú és gúnyolódó táborhoz.
Megragadtam minden lehetőséget a kegyetlenkedésre és
kötekedésre. Sőt volt olyan, hogy tettlegesen bántalmaztam őt.
A hatodik osztály és az érettségi között mégis, valahogy
barátok lettünk. Együtt sportoltunk, együtt jártunk
mindenhová. Bámulatos az, ahogy Kim megbocsátott nekem
minden sértegetést, durva megjegyzést és bántást. Barátként
tekint rám, és a mai napig tartjuk a kapcsolatot.
Kim a megbocsátás és a szeretet egy olyan példája számomra,
ahogy az Isten elvárja tőlünk, hogy szeressük egymást. Ő
igazán a jézusi megbocsátást testesítette meg.

Imádság: Urunk, példát adtál elénk, hogyan kell élnünk.
Köszönjük, hogy szeretsz bennünket és megbocsátasz nekünk.
Ámen.

A megbocsátás és a kedvesség barátokká teheti az ellenségeket.
        Laura Bagley (Georgia, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ ÚJ TANULÓKÉRT!
_____________________________
További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról