Csendes Percek november 25.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Nov. 25., Cs, 09:26:32 CET


       2004. november 25. csütörtök

Egy farizeus arra kérte Jézust, hogy egyék vele. Be is ment
a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös
asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy
asztalhoz telepedett a farizeus házában, kenetet hozott egy
alabástromtartóban. Megállt mögötte a lábánál sírva, és
könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg;
csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. Amikor pedig
látta ezt az a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta
magában: "Ha ő volna ama próféta, tudná, ki ez, és tudná,
hogy ez az asszony, aki hozzáér: bűnös." Ekkor megszólalt
Jézus, és ezt mondta neki: "Simon, van valami mondanivalóm
neked." Ő pedig így szólt: "Mester, mondd!" Erre ezt mondta
Jézus: "Egy hitelezőnek volt két adósa: az egyik ötszáz
dénárral tartozott neki, a másik ötvennel. Mivel nem volt
miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük vajon
melyikük szereti őt jobban?" Simon így válaszolt: "Úgy
gondolom, hogy az, akinek többet engedett el." Ő pedig ezt
mondta neki: "Helyesen ítéltél" - és az asszony felé
fordulva beszélt tovább Simonhoz: "Látod, ezt az asszonyt?
Bejöttem a házadba: vizet lábamra nem adtál, ő pedig
könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem
csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg
csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő
pedig kenettel kente meg a lábamat. Ezért mondom neked: neki
sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek
pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret." Az asszonynak
pedig ezt mondta: "Megbocsáttattak a te bűneid." Az
asztalnál ülők erre kezdték kérdezgetni egymás között:
"Kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja?" Ő pedig így
szólt az asszonyhoz: "A te hited megtartott téged, menj el
békességgel!"
Lk 7,36-50.

         ISTEN BŐKEZŰEN TÁPLÁL

Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket.
(1Jn 4,19)

Amikor a hálaadás ünnepén az asztalhoz ülünk, általában
hálásak vagyunk az ünnepi étkekért. Különösen így van ez
velünk, börtönlakókkal, mivel mi sokat gondolunk a jó
ételekre. Mégis tegnap, amikor leültünk az étkezéshez, az
érdemtelenség érzése fogott el. Gyilkosság miatt vagyok
börtönben, mégis most a tálcámon ízletes ételek gazdag
választéka sorakozott, miközben a világ sok részén ártatlan
emberek éheznek. A bűntudat és a szégyen érzésének engedve
el akartam tolni magam elől a tálcát. Azonban a mellettem
ülő társam széles mosollyal így szólt: "Ugye milyen
bámulatos ez az étel? A szakácsoknak biztos sok dolguk volt vele."
Mindjárt más szemmel néztem az ételre. Nem azért készítették
ilyen pompásra, mert én valaki lennék, hanem mert a szakács
kedvét lelte benne. Így szeret engem Isten, gondoltam,
miközben lakmároztam a pulykát, a kétféle krumplit, a
frissen sütött kenyeret, a töltött húst, a mártást és a
háromféle desszertet. Étkezés közben valóban átéreztem Isten
meg nem érdemelt kegyelmének túláradó gazdagságát, és hálás
voltam érte.

Imádság: Köszönjük, Atyánk, hogy szerettél, mielőtt még
ismertünk volna. Köszönjük a megbocsátás és kegyelem
gazdagságát, melyet naponta ránk árasztasz. Köszönjük, hogy
gazdagon táplálsz minket igéddel. Ámen.

Isten bőkezűen táplál minket naponta.
        Elizabeth R. Haysom (Virginia, USA)

IMÁDKOZZUNK A SZAKÁCSOKÉRT ÉS KONYHAI DOLGOZÓKÉRT!

_____________________________

Program ajánlat:

Nagy örömmel tájékoztatunk titeket, hogy a PRIZMA IV. ökumenikus filmtalálkozó keretében
Martinidesz László 80 perces keresztyén játékfilmjét vetitik az Uránia moziban:

Témája:   önéletrajzi kisérleti játékfilm rendről, hitről, rendezésről
Helyszin:  Uránia Filmszinház,
       Budapest, VIII. Rákóczi út 21.
Időpont:   2004. nov. 26. péntek 11 óra
Jegyvétel:  a mozi pénztárjában
További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról