Csendes Percek november 21.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Nov. 21., V, 04:00:01 CET


         2004. november 21. vasárnap

Zsoltár. Ének szombatnapra.
Milyen jó hálát adni az ÚRnak, és zengeni neved dicséretét, ó Felséges, 
hirdetni reggel szeretetedet, hűségedet minden éjjel
tízhúrú hangszeren és lanton, zengő hárfán!
Mert megörvendeztettél tetteiddel, URam, kezed alkotásainak ujjongok.
Mily nagyok alkotásaid, URam! Igen mélyek gondolataid! 
Az ostoba ember nem ismeri fel, az esztelen nem érti meg.
Ha úgy nőnek is a bűnösök, mint a fű, és kivirul minden 
gonosztevő, végül mégis el kell pusztulniuk.
De te, URam, magasztos vagy örökké!
Zsolt 92,1-9.

         VÁRATLAN BIZONYSÁGTÉTEL

Uram, kezed alkotásainak ujjongok. (Zsolt 92,5)

Az egyik vasárnap az istentisztelet után egy gyorsétterem 
kiszolgáló ablakánál rendeltem valami ennivalót. Amikor 
átnyújtottam a pénzt a pénztárosnőnek, hallottam, amint egy 
ismert éneket dúdol magában. A refrén a mindenható Istenről 
szólt, akinek szolgálunk. Amikor a visszajáró pénzt 
átnyújtotta, rámosolyogtam, és így szóltam: "Én is 
ugyanannak a mindenható Istennek szolgálok." Felragyogott az 
arca. Elmondta, mennyire bántja, hogy új munkabeosztása 
miatt nem tud részt venni a vasárnapi istentiszteleten, és 
együtt örülni a gyülekezeti testvérekkel. Kifejeztem 
reményemet, hogy munkabeosztása talán hamarosan megváltozhat.
Ezen a vasárnap délelőttön én együtt ünnepeltem az 
istentiszteletet a gyülekezettel egy szép templomban. Ez a 
vidám pénztárosnő nem tudott elmenni a templomba, mert 
megélhetéséért dolgozott. Azonban úgy tartotta meg az 
istentiszteletet magának, ahogyan erre lehetősége volt. A 
mindenható Istenről szóló, hitből jövő énekével munkahelyét 
a bizonyságtétel templomává tette.

Imádság: Istenünk, bár lehetne istentiszteletünk 
bizonyságtétel, bárhol, és bármikor tesszük is azt. Segíts 
ebben minket, kérünk. Ámen.

Bárhol megtalálhatjuk Isten dicsőítésének a módját.
        Jim Coleman (Georgia, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKNEK AZ ÚR NAPJÁN IS DOLGOZNIUK KELL!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról