Csendes Percek november 19.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Nov. 19., P, 04:00:02 CET


       2004. november 19. péntek

Amikor pedig megérkeztem Tróászba Krisztus evangéliumának 
hirdetésére, bár az Úr kaput nyitott előttem, nem volt 
nyugalma lelkemnek, mivel nem találtam Titusz testvéremet. 
Ezért elbúcsúztam tőlük, és elmentem Macedóniába. De hála 
legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor 
diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti 
általunk mindenütt. Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten 
dicsőségére mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között: 
ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata 
életre. De ki alkalmas erre? Mi nem olyanok vagyunk, mint 
sokan, akik nyerészkednek Isten igéjével, hanem mint akik 
tiszta szívből, sőt Istenből szólunk Isten előtt Krisztus 
által.
2Kor 2,12-17.

         EGYIK HELYRŐL A MÁSIKRA

De hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által 
mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát 
terjeszti általunk mindenütt. (2Kor 2,14)

Isten mindannyiunkat szolgálatra hív. Mindannyian kaptunk 
tálentumokat és egy feladatot az életben. Amikor elindultam, 
hogy kövessem Isten elhívását, gyengének és alkalmatlannak 
éreztem magam. De aztán rájöttem, hogy Krisztus az, aki 
győzelemre visz, Krisztus adja a szükséges erőt és a 
hatalmat, amire szükségünk van. Csak Krisztusban és általa 
vagyunk képesek Isten akaratát véghezvinni és szolgálni 
ebben a világban.
Pál apostol egyik helyről a másikra utazott, az evangéliumot 
hirdetve, amerre csak járt. Volt, hogy ellenállásba 
ütközött, sőt, üldözték, de Krisztusban győzedelmeskedett. 
Pál úgy fogalmaz, hogy a hívők olyanok, mint a jó illatú 
parfümök, akik Jézus Krisztus evangéliumán keresztül életet 
és reményt hoznak. (2Kor 2,15) Arra hivattunk, hogy ezt a jó 
hírt terjesszük, hogy másoknak szóljunk Krisztus életéről, 
haláláról és feltámadásáról. Az a feladatunk, hogy a 
feltámadott Urunk üzenethordozói legyünk.

Imádság: Istenünk, könyörülj meg rajtunk az élet 
küzdelmeiben, gyengeségünk között is elegendő erőt adva. Ámen.

Krisztus felajánlja erejét és bátorságát, hogy a jó hírt átadhassuk másoknak.
         Elaine S. Massey (Gauteng, Dél-Afrika)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK KRISZTUS SZOLGÁLATÁBA ÁLLNAK!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról