Csendes Percek november 18.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Nov. 18., Cs, 04:00:02 CET


      2004. november 18. csütörtök

Ismét tanítani kezdett Jézus a tengerparton, és igen nagy 
sokaság gyülekezett hozzá, ezért hajóba szállva a tengeren 
tartózkodott; az egész sokaság pedig a tengerparton volt. 
Sokat tanította őket példázatokban; és ezt mondta nekik 
tanítás közben: "Halljátok! Íme, kiment a magvető vetni, és 
történt vetés közben, hogy egyik mag az útfélre esett, de 
jöttek a madarak, és felkapkodták. Másik meg a sziklás 
helyre esett, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtott, 
mert nem volt mélyen a földben; amikor pedig felkelt a nap, 
megperzselődött, és mivel nem volt gyökere, kiszáradt. Egy 
másik a tövisek közé esett, de a tövisek megnőttek, 
megfojtották, és így nem hozott termést. A többi pedig a jó 
földbe esett, és termést hozott, miután kikelt és szárba 
szökkent, és meghozta egyik a harmincszorosát, másik a 
hatvanszorosát, sőt némelyik a százszorosát is." 
Majd hozzátette: "Akinek van füle a hallásra, hallja!" 
Amikor egyedül maradt, a körülötte levők a tizenkettővel 
együtt megkérdezték őt a példázatokról. Jézus így szólt 
hozzájuk: "Nektek megadatott az Isten országának titka, de a 
kívülvalóknak minden példázatokban adatik; hogy akik néznek, 
nézzenek ugyan, de ne lássanak, és akik hallanak, halljanak 
ugyan, de ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és bűneik meg 
ne bocsáttassanak." 
Azután így szólt hozzájuk: "Nem értitek ezt a példázatot? 
Akkor hogyan fogjátok megérteni a többit? A magvető az igét 
veti. Akik az útfélen vannak: oda hull az ige; de amikor 
meghallják, azonnal jön a Sátán, és kiragadja a beléjük 
vetett igét. Akiknél a mag a sziklás talajra hullott: amikor 
meghallják az igét, azonnal örömmel fogadják, de nem 
gyökerezik meg bennük, ezért csak ideig való, és ha 
nyomorúságot vagy üldözést kell szenvedniük az ige miatt, 
azonnal eltántorodnak. Másoknál a tövisek közé hullott a 
mag: ezek meghallják az igét, de e világ gondja, a gazdagság 
csábítása, vagy egyéb dolgok megkívánása megfojtja az igét, 
úgyhogy ez sem hoz termést. Akiknél a jó földbe hullott a 
mag: ezek hallgatják az igét, befogadják, és az egyik 
harmincszoros, a másik hatvanszoros és némelyik százszoros 
termést hoz."
Mk 4,1-20.

          MI A LEGFONTOSABB?

Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem 
áll a vétkesek útjára, nem ül a csúfolódók székére, hanem az 
Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik 
éjjel-nappal. (Zsolt 1,1-2)

Túlságosan gyakran érzem úgy, hogy a napi teendőim 
elborítanak. A munkahelyi követelmények, a családom és a 
barátaim elvárásai, sőt néha még a házimunka is kimerít.
Nemrégen megtaláltam a Csendes Percek egy régebbi példányát, 
és elhatároztam, hogy minden nap egy órával korábban fogok 
felkelni, hogy legyen időm az áhítatra. Ahogy teltek a 
napok, kezdtem megnyugodni, és kevésbé éreztem feszültnek 
magam. A családom, a barátaim és a munkatársaim is 
észrevették a változást.
Jézus azt mondta: "Aggodalmaskodásával ki tudná közületek 
akár egy arasznyival is meghosszabbítani életét?" (Lk 12,25) 
Ahogy az életem középpontjába Krisztust helyeztem, az 
aggodalmak már nem kínoztak. Nem vagyok többé olyan, mint 
Jézus példázatában a mag, amely ahogy nőtt, a tövisek 
megfojtották. Most az Úr segít nekem növekedni a jó földben, 
és tanít, hogy az az út, amelyen járok, nemcsak békességet 
hoz nekem, hanem másokat is elvezet Krisztushoz.

Imádság: Drága Istenünk, köszönjük legdrágább ajándékodat, a 
Fiadat. Segíts nekünk a Krisztussal töltött időt a 
mindennapok részévé tenni. Ámen.

Ha időt szánunk Krisztusra, ő megújítja lelkünket.
         Jill M. Sande (Wyoming, USA)

IMÁDKOZZUNK, HOGY NAPJAINK LEGFONTOSABB RÉSZE AZ ISTENNEL TÖLTÖTT IDŐ LEGYEN!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról