Csendes Percek november 6.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Nov. 6., Szo, 04:00:01 CET


        2004. november 6. szombat

Jézus mondja: "Bizony, bizony, mondom néktek: aki nem az 
ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az 
tolvaj és rabló; de aki az ajtón megy be, az a juhok 
pásztora. Ennek ajtót nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak 
a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és 
kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, 
és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig 
nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját 
nem ismerik." Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem 
értették, mit jelent, amit mondott nekik. Jézus tehát így 
szólt hozzájuk: "Bizony, bizony, mondom néktek: én vagyok a 
juhok ajtaja. Aki énelőttem jött, mind tolvaj és rabló, de a 
juhok nem is hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó: ha valaki 
rajtam át megy be, megtartatik, az bejár és kijár, és 
legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön 
és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt 
bőségben éljenek."
Jn 10,1-10.

            BIZTONSÁGI KAPUK

Ez az Úr kapuja: igazak mehetnek be rajta. Hálát adok neked, 
hogy meghallgattál, és megszabadítottál. (Zsolt 118,20-21)

Önkéntes ételkihordó vagyok. Fogyatékos és idős embereknek 
járművel szállítunk házhoz ennivalót. A bűnözés miatt 
elsőszámú szempont a biztonság. Ezeknek az embereknek a 
házához csakis biztonsági kapunkon keresztül lehet eljutni. 
Az egyetlen útvonal egy tömör vaskapun keresztül vezet, 
aminek a nyitásához titkos kódra, speciális kulcsra, vagy 
azonosító jelszóra van szükségünk. Habár sokszor 
kellemetlenek ezek a kapuk, mégis növelik 
biztonságérzetünket.
Egyik reggel, amint a zárt vaskapu előtt álldogáltam, 
eszembe jutottak Jézus szavai: "Én vagyok az ajtó: ha valaki 
rajtam át megy be, megtartatik." (Jn 10,9) Krisztus 
jelenlétének micsoda megnyilvánulása ez! Legyen az egy 
forgalmas belvárosi utca, Jézus itt is jelen van és az 
üdvösség örömüzenetét tárja elém. Ő a mi egyetlen biztonsági 
kapunk és az ő neve az egyetlen jelszó, amire szükségünk van 
az Isten országába való belépéshez.
Minden ételkihordás alkalmával hálásan tekintek ezekre a 
biztonsági kapukra, mert Krisztus felé irányítják figyelmemet.

Imádság: Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy egészen váratlan 
helyeken találkozhatunk veled, és köszönjük állandó 
jelenléted és vezetésed bizonyosságát. Ámen.

Krisztus az ajtó a teljes szabadsághoz.
        Penny Wellington (Gauteng, Dél-Afrikai Köztársaság)

IMÁDKOZZUNK AZ IDŐSEK FELÉ SZOLGÁLÓ ÖNKÉNTESEKÉRT!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról