Csendes Percek majus 19.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Május. 19., Sze, 04:00:10 CEST


         2004. május 19. szerda

Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére. De korán reggel ismét 
megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereglett; ő 
pedig leült, és tanította őket. Ekkor odavezettek az 
írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen 
értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz: "Mester, 
ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt 
parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az 
ilyeneket. Hát te mit mondasz?" Ezt azért mondták, hogy 
próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig 
lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is 
faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik: "Aki 
bűntelen közületek, az vessen rá először követ." És 
lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva, egymás 
után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony 
maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és 
senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: "Hol 
vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged?" Ő így felelt: 
"Senki, Uram." Jézus pedig ezt mondta neki: "Én sem ítéllek 
el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!"
Jn 8,1-11.

            AUTÓS LECKE 

Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek 
és szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, 
szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást. (Kol 3,12-13)

A postára egy kétsávos, kanyargós, emelkedő úton jutok el. 
Nemrégiben, amikor a postára mentem, egy olyan autó mögé 
kerültem, ami balra akart kanyarodni. Amíg vártam, hogy 
lekanyarodjon, mögöttem egy autós dudálni kezdett. 
Belenéztem a visszapillantó tükörbe és láttam, hogy integet, 
kerüljem ki az autót, ami azt jelentette volna, hogy rá kell 
hajtanom az útpadkára.
Megvártam, amíg az előttem lévő autó lekanyarodott, majd 
folytattam az utat. A türelmetlen sofőr mögöttem nem látta a 
kanyarban dolgozó munkásokat. Még ha akartam volna sem 
tudtam volna kikerülni a kanyarodó autót.
A mögöttem lévő autósnak különbözött a látószöge az 
enyémtől. Gyakran szűklátókörűen ítélünk meg másokat. 
Elítélünk, kinevetünk, kritizálunk és vádolunk anélkül, hogy 
ismernénk a körülményeket. Tetteink később gyakran zavarba 
hoznak bennünket, amikor kiderülnek tévedéseink. Ez az eset 
arra emlékeztet, hogy Isten azt akarja, gyengéden bánjunk 
másokkal, mert a tudásunk csak részleges, és nem mindig úgy 
vannak a dolgok, ahogyan látszanak.

Imádság: Segíts, Urunk, hogy szeretetet és megértést 
mutassunk mindenki iránt, akivel találkozunk, különösen azok 
felé, akiknek a cselekedetei zavarnak bennünket. Ámen.

Imádkozz, mielőtt cselekszel!
        Clara Ruth Hayman (Alabama, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ INGERÜLT AUTÓSOKÉRT!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról