Csendes Percek majus 17.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Május. 17., H, 04:00:01 CEST


        2004. május 17. hétfő

Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így 
szólt: "Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat, 
hogy a Fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki 
minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, 
örök életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek 
téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus 
Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy 
elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy 
elvégezzem: és most te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál azzal 
a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt tenálad, 
mielőtt még a világ lett." 
"Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem 
adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők 
megtartották a te igédet. Most tudják, hogy mindaz, amit 
nekem adtál, tetőled van; mert azokat a beszédeket, 
amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták 
azokat, és valóban felismerték, hogy tetőled jöttem, és 
elhitték, hogy te küldtél el engem. Én őértük könyörgök: nem 
a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, 
mert a tieid, és ami az enyém, az mind a tied, és ami a 
tied, az az enyém, és megdicsőíttetem őbennük. Többé nem 
vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig 
tehozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved 
által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi! 
Amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben, 
amelyet nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem 
kárhozott el közülük, csak a kárhozat fia, hogy 
beteljesedjék az Írás. Most pedig hozzád megyek, és ezeket 
elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük.
Jn 17,1-13.

        A SZERETET HARMÓNIÁJA

Egymással egyetértésben legyetek! (Róm 12,16)

Évekkel ezelőtt nézeteltérés alakult ki egy kisebb 
gyülekezetben, hogy hagyományos vagy inkább kortárs zenét 
játsszanak-e az istentiszteleten. A lelkész bölcsen 
rámutatott, hogy Istent jobban érdekli a köztünk lévő 
harmónia, mint az eltérő zenei stílusok, amit játszunk.
Sok gyülekezet tapasztalt már ehhez hasonló helyzetet. 
Ilyenkor megdöbbenünk és megrémülünk. De Isten nem 
csodálkozik. Emlékszünk, Jézus hogyan imádkozott értünk 
elfogatása éjszakáján? Imádkozott, hogy teljes egységben 
élhessünk. Tudta, hogy az egység nem automatikusan jön, és 
imádkozott érte. Jézus testvéreinek hívott minket, és 
sokféle szempontból a gyülekezet olyan, mint egy család. 
Néha a családok civódnak, de a Róm 12,2 olyan kulcsot mutat, 
amely a diszharmónia zárját megnyitja. Ez a kulcs a szeretet 
és az alázat. "A testvérszeretetben legyetek egymás iránt 
gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők." (Róm 
12,10) A szeretet harmóniája édesebb Isten fülének, mint 
bármilyen más zene.

Imádság: Drága Urunk, tölts meg bennünket szereteted 
erejével, hadd áramoljon annak harmóniája rajtunk keresztül 
a világba. Ámen.

A legszebb zene Isten és a világ számára, ha a hívők harmóniában élnek.
        Cara Grant (Mönchengladbach, Németország)

IMÁDKOZZUNK A GYÜLEKEZETÜNK EGYSÉGÉÉRT!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról