Csendes Percek majus 10.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Május. 10., H, 04:00:01 CEST


        2004. május 10. hétfő

A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a 
Lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az 
Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő 
megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghezviszi 
mindenkiben, ugyanaz. A Lélek megnyilvánulása pedig 
mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mert 
némelyik a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az 
ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. Egyik ugyanattól a 
Lélektől a hitet, a másik ugyanazon Lélek által a 
gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők 
munkáit vagy a prófétálást kapta; van, aki lelkek 
megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a 
nyelveken való szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és 
ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek 
ajándékát, amint akarja.
1Kor 12,4-11.

             ISTEN AJÁNDÉKAI

Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink 
vannak, eszerint szolgálunk is: ha prófétálás adatott, akkor 
a hit szabálya szerint prófétáljunk, ha valamilyen más 
szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk: 
a tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó 
szerénységben, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig 
jókedvvel. (Róm 12,6-8)

Egy este húsz percen át csodálkozva figyeltem, ahogy egy 
csapat hangya szorgalmasan a lakóhelyére vonszolt egy 
elpusztult szöcskét. Máskor egy darazsat néztem, amint fel-
le repülve sarat hurcolt, hogy fészket készítsen a 
tojásoknak és ivadékainak. Elgondolkodtam, Isten mennyi 
ajándékkal halmozza el teremtményeit, köztük az embert is. 
Azután eszembe jutott saját laikus igehirdetői ajándékom, 
amit bizony elhanyagoltam. Elmondtam a lelkészemnek, hogy 
szívesen segítek a prédikálásban, amire a sok utazása miatt 
szükség is volt a gyülekezetben. Mindig helyettesítettem őt, 
amikor hiányzott. Betegeket látogattam, és imádkoztam velük. 
Az elkövetkező hónapokban meglepődtem, mennyi embernek 
változott meg az élete, és határozta el, hogy szolgálni fog 
Istentől kapott ajándékaival a gyülekezetben.
Istentől mindenki kapott lelki ajándékot. Ő azt várja 
tőlünk, hogy használjuk ezeket a körülöttünk élők 
szolgálatában.

Imádság: Urunk, segíts felismernünk tőled kapott 
ajándékainkat, és használni őket a te dicsőségedre. Ámen.

Hogyan használom Istentől kapott adományaimat?
        Edward A. Baryeh (Ahsanti, Ghana)

IMÁDKOZZUNK A LAIKUS PRÉDIKÁTOROKÉRT!
_____________________________

Könyvajánlat:

Asztalos Zoltán - Cseri Kálmán - Füle Lajos - Margit István - 
Sípos Alpár Szabolcs - Sípos Ete Álmos - Szabó László - Tariska Zoltán - 
Végh Tamás és Dr. Viczián Miklós:
"AD ÉBREDÉST AZ ÚR"
"... az ébredés munkálása Istenünk prioritásához tartozik. A hívő embernek 
meghagyta, hogy bejárva a világot hirdessék az evangéliumot, azaz szórják a 
magot. Azután, ha ad új életet, akkor öntözzék a termőföldet igével, 
tanácsokkal, szeretettel ápolják a veteményt" - írja előszavában Mikolicz Gyula. 
A kötetben népszerű szerzők írásai találhatók az ébredésről, arról, 
hogy lesz-e még ébredés, illetve milyenek voltak azok az idők, 
amikor ébredést adott az Úr.
Ára 330,- Ft.

Ébredés Alapítvány 
2119 Pécel, Pf. 17 
Tel.: (28) 452-334/113 mell.
bsz at bibliaszov.hu vagy ebredes at mail.datanet.hu
http://www.bibliaszov.hu


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról