Csendes Percek junius 25.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Jún. 25., P, 04:00:07 CEST


         2004. június 25. péntek

Emlékezz az ősidőkre, gondolj az elmúlt nemzedékek éveire! 
Kérdezd atyádat, elbeszéli, véneidet, majd elmondják: A 
Felséges részt adott a népeknek, és szétosztotta az 
emberfiakat, megszabta a népek határait, Izráel fiainak 
száma szerint. Mert az ÚR része az ő népe, Jákób a kimért 
öröksége. Puszta földön talált reá, kietlen, vad sivatagban. 
Körülvette, gondja volt rá, óvta, mint a szeme fényét, mint 
mikor a sas kirebbenti fészkét, és fiókái fölött repdes, 
kiterjesztett szárnyára veszi, evezőtollán hordozza őket. Az 
ÚR vezette egymaga, nem volt vele idegen isten.
5Móz 32,7-12.

          SZÁRNYALÓ HIT

Mint mikor a sas kirebbenti fészkét, és fiókái fölött 
repdes, kiterjesztett szárnyára veszi, evező-tollán hordozza 
őket. Az Úr vezette egymaga, nem volt vele idegen Isten. 
(5Móz 32,11-12)

A felvonónál találkoztunk a siklórepülő oktatóval, és 
felmentünk a hegyre. A tetőn kiszálltunk, és gyalog mentünk 
tovább. A hegygerincen tizennégy éves fiunkra, Dougra 
ráadtuk a felszerelést, amit az oktatóhoz és az ejtőernyőhöz 
erősítettünk. A férjem fényképeket készített, én imádkoztam. 
Doug az oktatóval párban lefutott a hegyről a sziklaperem 
felé. Doug hirtelen megtorpant, de az oktató továbbfutott, 
és maga után húzta őt is. A szél belekapott az ejtőernyőbe, 
és lágyan egyre magasabbra emelkedtek.
Sok keresztyén hasonlóan válaszol a lelki kihívásokra, mint 
a fiam a hegyekben, amikor két lábbal a földön szeretett 
volna maradni. Félünk teljesen Krisztusra hagyatkozni, és 
megbízni benne. De ha elfogadjuk Krisztus vezetését, 
Krisztus társunk lesz az úton. Amikor a félelem megbénít, 
Krisztus visz bennünket tovább addig, amíg a Lélek szárnya 
gyengéden fel nem emel. S mennyire megváltozik akkor a 
látóhatár! A keresztyén élet egy kalanddá válik. 

Imádság: Urunk Jézus Krisztus, add, hogy megszabaduljunk 
félelmeinktől, és megnyugodjunk abban a tudatban, hogy közel 
vagy hozzánk. Ámen. 

Isten arra hív, hogy kockáztassak és bízzak benne.
         Michele D. Morrison (Aberdeenshire, Skócia)

IMÁDKOZZUNK A BIZONYTALAN KERESZTYÉNEKÉRT!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról