Csendes Percek junius 22.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Jún. 22., K, 04:00:01 CEST


          2004. június 22. kedd

A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a 
Lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az 
Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő 
megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghezviszi 
mindenkiben, ugyanaz. A Lélek megnyilvánulása pedig 
mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mert 
némelyik a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az 
ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. Egyik ugyanattól a 
Lélektől a hitet, a másik ugyanazon Lélek által a 
gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők 
munkáit vagy a prófétálást kapta; van, aki lelkek 
megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a 
nyelveken való szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és 
ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek 
ajándékát, amint akarja. Mert ahogyan a test egy, bár sok 
tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, 
mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy Lélek 
által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár 
zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és 
mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy 
tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb: "Mivel nem 
vagyok kéz, nem vagyok a test része", vajon azért nem a test 
része-e? És ha ezt mondaná a fül: "Mivel nem vagyok szem, 
nem vagyok a test része", vajon azért nem a test része-e? Ha 
a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test 
hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendezte el a 
tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha 
pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár 
sok a tag, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek: 
"Nincs rád szükségem", vagy a fej a lábaknak: "Nincs rátok 
szükségem!" Ellenkezőleg: a test gyengébbnek látszó részei 
nagyon is szükségesek, és amelyeket a test tisztességtelen 
részeinek tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük 
körül, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb 
megbecsülésben részesülnek: az ékeseknek azonban nincs erre 
szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe: az 
alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne 
legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen 
gondoskodjanak egymásról a tagok. És így ha szenved az egyik 
tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül 
az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus 
teste vagytok, és egyenként annak tagjai.
1Kor 12,4-27.

          KÖZÖS MUNKÁLKODÁS

Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. 
(1Kor 12,27)

Szabadidőm nagy részét kézimunkázással töltöm. Különösen 
este, tévénézés közben szeretem lefoglalni a kezem. A kötés 
és horgolás régi hobbim, s újabban babákat varrok, 
képeslapokat készítek és fát festek. Mindig is élveztem 
ezeket a dolgokat, de ritkán beszéltem róla másoknak, amíg 
nem csatlakoztam egy barkács csoporthoz. 
Együtt működtetünk egy barkácsboltot. A csoportunk tagjai 
különféle tárgyakat készítenek, s ha minden együtt van, 
különféle kiárusításokat tartunk. Néhány önkéntes vezeti az 
üzletet, mások a raktárt rendezik. Senki közülünk nem tudná 
egyedül működtetni a boltot, de együtt egész sikeresek vagyunk. 
Pál a gyülekezetről, mint Krisztus testéről beszél. Ez a 
barkács üzletünkre emlékeztet. Gyülekezetünk tagjainak 
sokféle adománya és képessége van, amit felajánlhatnak 
Istennek. Ha mint keresztyének egyetértésben dolgozunk, 
mindannyian saját adományainkat használva, Istent 
dicsőíthetjük, s Isten országát építhetjük, amire egyedül 
képtelenek lennénk. 

Imádság: Mennyei Atyánk! Köszönjük ajándékaidat, melyeket 
azért adtál, hogy neked és az embereknek szolgáljunk velük. 
Jézus nevében segíts minket. Ámen.

Istennek minden ember és minden ajándék fontos.
         Norma Dawson (Új-Dél Wales, Ausztrália)

IMÁDKOZZUNK A GYÜLEKEZETÜNKÉRT!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról