Csendes Percek junius 18.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Jún. 18., P, 04:00:01 CEST


        2004. június 18. péntek

Óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok a gonosz munkásoktól, 
óvakodjatok a megmetéltektől! Mert mi vagyunk a 
körülmetéltek, akik Isten Lelke szerint szolgálunk, és 
Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. 
Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha másvalaki 
úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én méginkább: 
nyolcadik napon metéltek körül, Izráel népéből, Benjámin 
törzséből származom, héber a héberek közül, törvény 
szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház 
üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából 
feddhetetlen voltam. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, 
kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt most is kárnak ítélek 
mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan 
nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek 
mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam 
őáltala: nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a 
Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit 
alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint 
a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő 
halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való 
feltámadásra. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már 
célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert 
engem is megragadott a Krisztus Jézus.
Fil 3,2-12

            TÖKÉLETES?

Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes.
(Mt 5,48)

Van egy rossz és egy jó hírem. A rossz hír, hogy nem vagyok 
tökéletes, bűnös ember vagyok. A jó hír pedig, hogy már nem 
vagyok annyira "tökéletlen", mint voltam. Fiatal koromban 
nagyon üres életet éltem. Mindent csak a magam örömére és 
kedvtelésére tettem. Nem érdekelt Jézus Krisztus követése. 
Azt gondoltam, ha őt követném, az csak zavarná életmódomat, 
akadályozná karrieremet, és gátolna az anyagi biztonság 
elérésében. Úgy véltem, később még rengeteg időm lesz, hogy 
a hit kérdésével foglalkozzak. Fogalmam sem volt arról, hogy 
Krisztus mindeneknek a forrása. Fél életemet a dicsőség és a 
gazdagság hajszolásával töltöttem, míg rájöttem, hogy mindez 
csak múló kielégülést nyújt. 
Végül beláttam, hogy egyedül Isten adhat igazi és tartós 
beteljesülést. Ebben az életkorban, amikor már lelkileg őrá 
hangolódva, és alázatosan, jelenlétében megnyugodva kellene 
élnem, még csak az út kezdeténél tartok. Megtapasztalom 
azonban, hogy tökéletlen voltom ellenére Isten nem fordul el 
tőlem. Nem vonja meg bocsánatát és feltétel nélküli 
szeretetét. Azóta minden nap azon vagyok, hogy megbékéljek 
Istennel, aki után lelkem leginkább vágyódik. Bárcsak 
hamarabb kezdtem volna!

Imádság: Kegyelmes Istenünk, köszönjük, hogy elfogadsz 
minket, pedig nem vagyunk tökéletesek. Ámen.

Egyikünk sem tökéletes, Isten mégis szeretettel fogad.
              D. D. Emmons (Illinois, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ ÜZLETEMBEREKÉRT!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról