Csendes Percek junius 17.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Jún. 17., Cs, 04:00:08 CEST


          2004. június 17. csütörtök

A karmesternek: "A hajnali szarvas" kezdetű ének dallamára. 
Dávid zsoltára.
Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el?
Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok!
Istenem! Hívlak nappal, de nem válaszolsz, éjszaka is,
de nem tudok elcsendesedni.
Pedig te szent vagy, trónodon ülsz, rólad szólnak Izráel dicséretei.
Benned bíztak őseink, bíztak, és megmentetted őket.
Hozzád kiáltottak segítségért, és megmenekültek,
benned bíztak, és nem szégyenültek meg.
Zsolt 22,1-6.

           ELHAGYATVA?

Semmiféle teremtmény nem választhat el minket az Isten 
szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi 
Urunkban. (Róm 8,39)

A zsúfolt kórház egyik elkülönített szobájában fekve úgy 
éreztem, mindenki elhagyott: családom, barátaim, de még 
Isten is. Sürgősséggel szállítottak kórházba, semmit nem 
vittem magammal, még egy pizsamát sem. Félelem fogott el. 
Miért nem érzem Isten jelenlétét? Észrevettem egy Bibliát, 
és a 22. zsoltárt kezdtem olvasni.
Dávidnak, a nagy királynak, "az Úr szíve szerint való 
embernek" (1Sám 13,14) sok szenvedéssel kellett 
szembenéznie, látszólag Isten segítsége nélkül. Ellenségei 
kutyafalka módjára vették körül. Kimerülten és segítség 
nélkül nem tudott mást tenni, mint Istenhez kiáltani: "Miért 
hagytál el?" (Zsolt 22,2) Évszázadok múltán a keresztről 
Jézus, az Isten Fia ugyanezeket a szavakat ismételte. (Mt 27,46) 
Dávid és Jézus is úgy érezte, elhagyta az Isten. Ezért úgy 
hiszem, én is érezhetek ugyanígy. Nem bűn az, ha 
elcsüggedünk, vagy ha úgy érezzük, még Isten is elhagyott. 
Isten azonban nem távolodott el Dávidtól, sem Jézustól, és 
nem fog elhagyni minket sem.

Imádság: Drága Istenünk, amikor egyedül, és elhagyatva 
érezzük magunkat, köszönjük a bizonyosságot, hogy semmi sem 
választhat el minket szeretetedtől. Ámen.

Érzéseink változhatnak, de Isten szeretete változatlan.
         Shirley M. Corder (Western Cape, Dél-Afrika)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK ELHAGYATVA ÉRZIK MAGUKAT!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról