Csendes Percek junius 16.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Jún. 16., Sze, 04:00:01 CEST


        2004. június 16. szerda

Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege 
vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a 
bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg 
az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit 
szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm 
helyett - a gyalázattal nem törődve - vállalta a keresztet, 
és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki 
ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, 
hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Mert a bűn 
ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig, 
és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek mint fiaknak 
szól: "Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj 
el, ha megfedd téged, mert akit szeret az Úr, azt 
megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad." 
Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az 
Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az 
apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki 
részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Azután: testi 
apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket, 
nem kell-e sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek 
Atyjának, hogy éljünk? Mert ők rövid ideig, a saját 
elgondolásuk szerint fenyítettek, ő pedig javunkra teszi 
ezt, hogy szentségében részesüljünk. Pillanatnyilag ugyan 
semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem 
keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét 
hozza azoknak, akik megedződtek általa. Ezért tehát a 
lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg.
Zsid 12,1-12

              SZÍVÓSSÁG

Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket 
megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az 
előttünk levő pályát. (Zsid 12,1)

Csodálom a gyomnövények szívósságát. A gaz mindenütt kinő. 
Még forgalmas autópálya szélén is előfordulnak, ahol 
helyenként növekedésükkel a betont is feltörik. 
Ha levágjuk vagy kihúzzuk őket, a gyomnövények gyakran akkor 
is újra nőnek. Túlélik a hihetetlen időjárási körülményeket 
is. Sokszor ellenállnak a létüket fenyegető rovarkártevőknek 
és vegyszereknek. Úgy tűnik, nincs a gyomnövénynél nagyobb 
ellenállóképességgel rendelkező élőlény. 
Néha azt kívánom, bárcsak hitéletem ilyen szívós lenne. Le 
tudom küzdeni a hitemet fenyegető akadályokat? Vajon 
növekszem-e a nehéz körülmények között is? Figyelmen kívül 
tudom-e hagyni az akadályozó tényezőket, amikor Isten 
akaratát kívánom megvalósítani életemben? Képes vagyok 
ellenállni a kísértéseknek?
Isten igéje választ ad. A lelki kitartás a Jézus Krisztusnak 
való odaszánásomból fakad, amikor erőmet és törekvésemet 
Isten akaratának rendelem alá. Ebben a kapcsolatban hitem 
élő marad, győzedelmeskedhetek és növekedhetek.

Imádság: Drága Urunk, áldj meg minket a lelki 
növekedésünkben. Segíts, hogy bátran betölthessük akaratodat 
az életünkben. Ámen. 

Lelki növekedésünk során hitünk virágzik, és gyümölcsöt terem.
          Martha N. Wolowicz (Wisconsin, USA)

IMÁDKOZZUNK GYÜMÖLCSÖZŐ HITÉRT!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról