Csendes Percek junius 15.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Jún. 15., K, 04:00:01 CEST


       2004. június 15. kedd

Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki 
bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre 
eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, 
mert "a jókedvű adakozót szereti az Isten". Az Istennek 
pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza 
rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel 
rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. 
Amint meg van írva: "Bőkezűen osztott a szegényeknek, 
igazsága megmarad örökké." Aki pedig magot ad a magvetőnek, 
és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat, 
és megszaporítja "igazságotok gyümölcsét." Így mindenben 
meggazdagodtok a teljes tisztaszívűségre, amely hálaadást 
szül az Isten iránt általunk. Mert ennek a szolgálatnak az 
ellátása nemcsak a szentek szükségleteit elégíti ki, hanem 
sokakat hálaadásra is indít az Isten iránt. Mert e szolgálat 
eredményességéért dicsőítik majd az Istent, azért az 
engedelmességért, amellyel Krisztus evangéliumáról vallást 
tesztek, és azért a jószívűségetekért, amely irántunk és 
mindenki iránt megnyilvánul. És ők könyörögnek is értetek, 
és vágyódnak utánatok, mivel Isten jósága bőven kiáradt 
rátok. Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért!
2Kor 9,6-15.

         AZ ADAKOZÁS HÁROM FAJTÁJA

Így mindenben meggazdagodtok a teljes tisztaszívűségre. 
(2Kor 9,11)

Bibliaolvasás közben az adakozás három fajtáját fedeztem 
fel. Az első: adakozás a szükségben lévőknek. Ilyenkor 
azokon segítünk, akiknek fájdalmaik vannak, olyan rászorulók 
ők, akik ott vannak körülöttünk, csak észre kell vennünk 
őket. Ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a 
nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod. (Ézs 58,10)
Az adakozás másik fajtája: a "cselekvő" adakozás. Ez lehet 
akár egy templom építése, vagy rendszeres anyagi támogatása 
azoknak, akik valamilyen speciális szolgálatot végeznek (pl. 
misszionáriusok, vagy bibliafordítók), hogy az evangélium 
eljuthasson mindenkihez. (2Kor 9,6-15)
A harmadik típus: a "magvető" adakozás, amellyel egy 
bizonyos eredményt szeretnénk elérni. Jézus arra tanít 
bennünket, hogy amikor valamit elengednünk Istenért, akkor 
Isten is megajándékoz. (Lk 6,38) A magvetés később aratást 
hoz, ahogy egy kitartóan veteményező életmód egy élethosszig 
tartó folyamatos aratáshoz vezet. 
Pál azt mondja, hogy Isten magot ad a magvetőnek. (2Kor 9,10)
Minden, amit az Úr ránk bízott, felhasználható arra, 
hogy az ő szavát hintsük a világban. 

Imádság: Drága Urunk, taníts bennünket az adakozás örömére, 
hogy egy örömteli életet arassunk le. Ámen.

Isten azért ad nekünk, hogy legyen mit adnunk másoknak.
           Shaban Bin Robert (Nairobi, Kenya)

IMÁDKOZZUNK, HOGY MEGLÁTHASSUK A KÖRÜLÖTTÜNK ÉLŐK SZÜKSÉGEIT!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról