Csendes Percek junius 11.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Jún. 11., P, 04:00:01 CEST


          2004. június 11. péntek

Utaidat, URam, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem!
Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító 
Istenem, mindig benned reménykedem.
Gondolj, URam, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak.
Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz!
Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, URam!
Jó és igaz az ÚR, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat.
Az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat.
Az ÚR minden ösvénye szeretet és hűség azoknak,
akik megtartják szövetségét és intelmeit.
A te nevedért, ó URam, bocsásd meg bűneimet, mert sok van!
Azt az embert, aki féli az URat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza.
Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet.
Közösségben van az ÚR az őt félőkkel, szövetségére tanítja őket.
Szemem állandóan az ÚRra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából.
Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok.
Enyhítsd szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki!
Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet!
Nézd, mennyi ellenségem van! Gyűlölnek kegyetlen gyűlölettel.
Tartsd meg életemet, ments meg, ne szégyenüljek meg, mert hozzád menekültem!
Feddhetetlen becsület őrizzen engem, mert benned reménykedem.
Szabadítsd ki, ó Isten, Izráelt minden nyomorúságából!
Zsolt 25,4-22.

            KIRAKÓ JÁTÉK

Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az Úr -: 
békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt 
adok nektek. (Jer 29,11)

A férjemmel nagyon szeretünk kirakóval játszani. Gyakran meg 
kell néznünk a képet a doboz fedelén, mivel máskülönben nem 
tudnánk folytatni a játékot. Rájöttünk, hogy sokkal könnyebb 
a feladat, ha figyelmünket az eredeti képre fordítjuk.
Hosszú évek során sok különleges embernek adtam tanácsot, és 
felfedeztem, hogy a lelkigondozás olyan, mint egy kirakós 
játék. Az emberek élete gyakran darabokra hullik, s a 
feladatom segíteni nekik újból elrendezni a szétszóródott 
darabokat. Azt azonban tudom, hogy egyedül Isten látja a 
teljes képet, és ő tudja, hogy az egyes helyzetekben mi a 
megoldás.
Ez a kép segített megértenem, milyen fontos tanácsadáskor a 
Szentlélek vezetésére hagyatkoznom, és nem a saját 
megérzésemre. Amikor embertársainknak próbálunk segíteni, a 
saját megoldási ötleteink gyakran alulmaradnak Isten 
tervéhez képest. Csak akkor lehetünk biztosak abban, hogy az 
Úr alkotó munkáját semmi sem akadályozza, ha engedjük, hogy 
Isten legyen a végső tekintély minden ember életútjának 
kijelölésében.

Imádság: Könyörülő Istenünk, segíts úgy szeretnünk az 
embereket, hogy a gyógyulást mindig tőled várjuk. Ámen.

Isten mindannyiunkat egyéni úton vezet a teljesség felé.
           Daisy Townsend (Pennsylvania, USA)

IMÁDKOZZUNK A LELKIGONDOZÓKÉRT!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról