Csendes Percek junius 8.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Jún. 8., K, 04:00:01 CEST


         2004. június 8. kedd

Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, a Jakab 
anyja, valamint Salómé illatos keneteket vásároltak, hogy 
elmenjenek, és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, 
korán reggel, napkeltekor, elmentek a sírbolthoz, és erről 
beszéltek egymás között: "Ki hengeríti el nekünk a követ a 
sírbolt bejáratáról?" Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő 
el van hengerítve. Pedig az igen nagy volt. És amikor 
bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött 
ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt 
hozzájuk: "Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit 
megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely, 
ahova őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a 
tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába: 
ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek."
Mk 16,1-7.

            KÉT KIS SZÓ

A fehér ruhába öltözött ifjú mondta: "De menjetek el, 
mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek 
megy Galileába: ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek." 
(Mk 16,7)

A szombat elmúltával három asszony elindult megkenni Jézus 
testét, de a sírboltot üresen találták. Egy angyal ült ott, 
aki elmondta nekik, Jézus feltámadt. Sokszor olvastam már 
ezt a verset, de most két szó megragadta a figyelmem. 
"Menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek..." 
Annak a Péternek, aki levágta az egyik katona fülét Jézus 
elfogásakor, majd gyáván elvegyült a szolgák között a főpap 
udvarán. És Péternek, aki bátran vallotta, hogy Jézus a 
Messiás, az élő Isten Fia, aztán meg letagadta, hogy valaha 
is ismerte őt.
Milyen csodálatosan mély értelmű üzenetet közvetít ez a két 
kis szó a mélységes szeretetről és a megbocsátásról! 
Péternek marcangoló lelkiismeret-furdalása volt; bizonyára 
érezte, ezt soha nem lehet meg nem történtté tenni. De Isten 
az angyal szavai által nyilvánvalóvá tette, hogy minden 
emberi gyengeség, hiba és árulás megbocsátást nyerhet. A 
Péteré is. A miénk is.

Imádság: Istenünk, alázatos szívvel köszönjük neked a 
megváltás mindenki számára megragadható ajándékát. Ámen.

Isten szeretete és kegyelme rám is érvényes.
          Linda Nelson (Kansas, USA)

IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKI ÚGY ÉRZI, ŐRÁ NEM ÉRVÉNYES ISTEN SZERETETE!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról