Csendes Percek junius 6.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Jún. 6., V, 04:00:01 CEST


          2004. június 6. vasárnap

Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal 
egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai: ha 
valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha 
valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől 
kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőíttessék 
Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön-
örökké. Ámen.
1Pt 4,10-11.

            AZ AJÁNDÉK

Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus 
nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.
(Kol 3,17)

Gyülekezetünkben megtiszteltetés, ha az embert valamilyen 
szolgálatra felkérik. Én is nagyon örültem, amikor az 
istentiszteleten összegyűjthettem a gyülekezet adományait. 
Nem volt bonyolult feladat, csak arról kellett gondoskodni, 
hogy a gyűjtőtányérok szépen, zökkenőmentesen haladjanak 
padsorról padsorra.
Az adományok összegyűjtése után a másik segítővel hátul 
vártunk a jelre, hogy előrevihessük őket. Ahogy ott 
álldogáltunk, az érmék, bankjegyek és borítékok láttán 
hirtelen megható érzés töltött el; micsoda kiváltság, hogy 
én mutathatom be az Isten országára felajánlott adományokat! 
Ez az érzés egyre erősödött, és legszívesebben térdre 
ereszkedtem volna, és úgy mentem volna előre. Könnybe lábadt 
a szemem. Milyen gyakran magától értetődőnek vesszük a 
feladatunkat! Csak egy újabb kötelesség, aminek eleget kell 
tennem - gondoljuk. De azon a vasárnapi istentiszteleten 
újra felfedeztem: nagy megtiszteltetés, ha Krisztus nevében 
szolgálatot végzek.

Imádság: Drága Urunk, bármilyen feladatra hívsz, szeretnénk 
szeretettel szolgálni téged. Ámen.

Istennek szolgálni szent feladat.
          Roland P. Rink (Gauteng, Dél-Afrika)

IMÁDKOZZUNK AZ ÖNKÉNTES SZOLGÁLÓKÉRT!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról