Csendes Percek junius 4.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Jún. 4., P, 04:00:01 CEST


         2004. június 4. péntek

Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái, mindazoknak a 
Krisztus Jézusban hívő szenteknek, akik Filippiben vannak, 
püspökeikkel és diakónusaikkal együtt: kegyelem néktek és 
békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus 
Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor 
megemlékezem rólatok, és mindenkor minden könyörgésemben 
örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget 
vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva mind a mai 
napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki 
elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus 
napjára. Így kell gondolkoznom mindnyájatokról, mert 
szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is, az 
evangélium védelme és megerősítése közben is mindnyájan 
együtt részesültök velem a kegyelemben. Mert tanúm az Isten, 
mennyire vágyódom mindnyájatok után a Krisztus Jézus 
szeretetével; és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre 
inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel; 
hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és 
kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon 
teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten 
dicsőségére és magasztalására.
Fil 1,1-11.

           VIRÁGZÁS ÉS NÖVEKEDÉS

Aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára.
(Fil 1,6)

Egy kis, falusias településen élünk. Minden héten egy 
békésen kanyargó úton megyek a postára. De egyik napon annyi 
bosszúság és nyugtalanság árnyékolta be a gondolataimat, 
hogy nem is tudtam figyelni a körülvevő szépségre, amíg meg 
nem éreztem az orgona bódító illatát. 
Az út két oldalát csodálatos orgonabokrok szegélyezték, s 
egy bokor különösen megragadta a figyelmemet. Alacsonyabb 
volt, mint a többi, s úgy benőtte a gaz, hogy majdnem 
teljesen eltakarta előle a napot. De az orgona ott állt, 
ahová ültették, és ágai tele voltak gyönyörű virágokkal. 
Nehéz helyzetben voltam, de szembe kellett néznem a 
problémáimmal. Éppen ott, azon az öreg, ismerős úton 
emlékeztetett Isten arra, hogy ha az orgonabokor a 
kedvezőtlen körülmények között is virágzik, ez megtörténhet 
velem is.

Imádság: Szerető Istenünk, segíts, hogy bárhol is vagyunk, 
virágozzunk, és áldást jelentsünk azok számára, akik 
körülöttünk élnek. Jézus nevében. Ámen.

Bárhol élünk, környezetünk számára áldást jelentő emberek lehetünk.
          Linda E. Knight (Ontario, Kanada)

IMÁDKOZZUNK AZÉRT, HOGY MEGLÁSSUK AZ ÚJ DOLGOKAT AZ ISMERŐS KÖRNYEZETBEN!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról