Csendes Percek junius 3.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Jún. 3., Cs, 04:00:01 CEST


          2004. június 3. csütörtök

Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek 
és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ 
életmódja szerint; igazodva a levegő birodalmának 
fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség 
fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk 
testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek 
hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk 
szerint, éppenúgy, mint a többiek. De Isten, gazdag lévén 
irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket 
szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, 
életre keltett a Krisztussal együtt - kegyelemből van 
üdvösségetek! - és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek 
világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az 
eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát 
irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen 
kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek 
van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se 
dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus 
Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre 
elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.
Ef 2,1-10.

           ÚJ TEREMTÉS

Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy 
irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak 
közül való feltámadása által élő reménységre. (1Pt 1,3)

Bár még csak néhány perce született meg a kislányom, 
szorította az ujjamat, és meghódította a szívemet is. Sírása 
gyönyörű zenével töltötte meg a szobát. Sötét fürtjei 
megkoronázták angyali ártatlanságát. Abban a percben minden 
új volt neki. Nem voltak kijavítandó hibái, megbánnivalói. 
Nem volt múltja, csak jövője.
Isten újjászületést kínál nekünk kegyelméből, amely lányom 
születésére emlékeztet. Isten újjáteremt bennünket, s ez 
több, mint egyszerűen "átformálódni".
Ha áthúzom az írás közben elkövetett hibákat, ott maradnak, 
hogy észrevegyem őket. Ha Isten eltörli a bűneimet, 
eltűnnek, s átalakulok, mielőtt a következő lépést 
megtenném. Isten új kezdetet ad nekem, ami felülmúl minden 
olyan felüdülést, amit egy nyaralás során vagy egy új 
munkahelyen kaphatnék. Újjáteremtett lábbal lépek egy új 
útra, erősen fogva Uram kezét.

Imádság: Istenünk, köszönjük az új teremtést, amely lemossa 
a múlt minden bűnét, és megnyitja a jövőt számunkra. Segíts 
minden napot úgy élnünk, mint ha az lenne életünk első 
napja. Ámen.

Jézus Krisztus újjászült! Valóban úgy élek?
            Tim Bryant (Texas, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ ÚJ KERESZTYÉNEKÉRT!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról