Csendes Percek aprilis 29.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Ápr. 29., Cs, 04:00:01 CEST


      2004. április 29. csütörtök

Dávidé, abból az időből, amikor eszelősnek tettette magát 
Abimeleknél, aki aztán elkergette, ő pedig elment.
Áldom az URat mindenkor, állandóan őt dicséri szám.
Az ÚRral dicsekszik lelkem. Hallják ezt az alázatosak, és örülnek.
Hirdessétek velem az ÚR nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét!
Az ÚRhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem.
Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk.
Kiáltott a nyomorult; az ÚR meghallgatta, és minden bajából kiszabadította.
Az ÚR angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket.
Érezzétek, és lássátok, hogy jó az ÚR! Boldog az az ember, aki hozzá menekül. 
Féljétek az URat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők.
Az oroszlánok is sínylődnek, és éheznek, de akik az ÚRhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót.
Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak benneteket az ÚR félelmére.
Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni? 
Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen csalárdságot!
Hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót, törekedj békességre, és kövesd azt!
Az ÚR szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat.
Az ÚR a gonosztevők ellen fordul, emléküket is kiirtja a földről.
Akik az ÚRhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból.
Közel van az ÚR a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti.
Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az ÚR.
Megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük.
Halálos veszedelem éri utol a bűnöst, megbűnhődnek, akik gyűlölik az igazat. 
Az ÚR megváltja szolgái életét, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül.
Zsolt 34

              A HIT EREJE

Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az 
erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim 1,7)

Amikor nagy szükségünk van Istenre, időnként úgy érezzük, 
visszautasít minket az Úr. Imáink hiábavalónak tűnnek.
Egész életem romba dőlt. Elhagyott a feleségem, a fiam 
problémákat okozott nekem, és anyagilag is tönkrementem. 
Minden reményt elvesztettem, és annyira zaklatott voltam, 
hogy nem is tudtam világosan gondolkozni. Meg voltam róla 
győződve, hogy Isten elfordult tőlem. Teljesen egyedül 
vagyok, gondoltam, és rájöttem, hogy feltétlenül uralkodnom 
kell zűrzavaros éréseimen. Leültem, és leírtam minden bajt, 
amivel szembesülnöm kellett. Már ez a tény is némi 
megnyugvást adott. Felálltam, hogy főzzek egy kávét, mielőtt 
a lehetséges megoldásokat is papírra vetem. 
Akkor eszembe jutott a Zsoltárok könyvének 34,8 verse: "Az 
Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket." 
Abban a pillanatban elkezdtek kirajzolódni a megoldások: a 
hit fényében úgy éreztem, minden rendben lesz. Tudtam, hogy 
csodában van részem. Hitemet félelmeim átmenetileg 
beárnyékolták, most azonban újra talpra állhatok, egyszerűen 
engedve, hogy a Krisztusba vetett hit munkálkodjon bennem. 

Imádság: Drága Istenünk, adj nekünk hitet Krisztusban, aki a 
kereszt elhagyatottságában hozzád kiáltott. Csillapítsd 
félelmeinket, és adj újra reményt nekünk. Ámen.

Az Úr angyala minden nap vigyáz ránk.
        James Bell (Missouri, USA)

IMÁDKOZZUNK A PROBLÉMÁS CSALÁDOKÉRT!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról