Csendes Percek aprilis 28.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Ápr. 28., Sze, 04:00:01 CEST


      2004. április 28. szerda

Az ÚR ezt mondta Illésnek: Jöjj ki, és állj a hegyre az ÚR 
színe elé! És amikor elvonult az ÚR, nagy és erős szél 
szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az ÚR előtt; 
de az ÚR nem volt ott a szélben. A szél után földrengés 
következett; de az ÚR nem volt ott a földrengésben. A 
földrengés után tűz támadt; de az ÚR nem volt ott a tűzben. 
A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt 
meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment, és 
megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt 
hozzá: Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt: Nagyon 
buzgólkodtam az ÚRért, a Seregek Istenéért, mert Izráel fiai 
elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat 
pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az 
én életemet is el akarják venni. Ekkor azt mondta neki az 
ÚR: Menj, kelj ismét útra a pusztán át, Damaszkuszba, és 
amikor odaérsz, kend fel Hazáélt Arám királyává. Azután 
Jéhút, Nimsi fiát kend fel Izráel királyává; Elizeust, az 
ábél-mehólái Sáfát fiát pedig kend fel prófétává a magad 
helyébe! És aki majd megmenekül Hazáél kardjától, azt Jéhú 
öli meg, és aki megmenekül Jéhú kardjától, azt Elizeus öli 
meg. De meghagyok Izráelben hétezer embert: minden térdet, 
amely nem hajolt meg a Baal előtt, és minden szájat, amely 
nem csókolta meg azt. 
1Kir 19,11-18.

          TISZTA CSATORNA

A test törekvése halál, a Lélek törekvése pedig élet és békesség.
(Róm 8,6)

Baj van a kisrádiómmal. Néha tisztán és hangosan jön az 
adás, máskor meg minden nyilvánvaló ok nélkül torzított, 
zavaros hangokat lehet csak fogni vele. Lassan, óvatosan 
tekergetem az állomáskereső gombját. Fordítom a készüléket 
erre-arra. Egy pillanatra lehet, hogy tisztább a hang, de 
aztán megint felülkerekednek a sistergő, recsegő zajok.
Ez a dolog nagyon hasonlít az Istennel való kapcsolatomhoz. 
Egyes napokon Isten oly tisztán beszél hozzám, hogy egész 
lényem megtelik Teremtőnk hangjának muzsikájával. Ilyenkor 
úgy tűnik, mintha többé semmi sem állhatna közénk. Máskor 
meg úgy érzem, egyáltalán nem hallom Istent. Olvasom a 
Bibliám, de a szavak mintha nagyon távolról érkeznének 
hozzám, mintha torzítaná, zavarná valami a jeleket. A zavart 
gyakran nyugtalankodás, neheztelés, vagy a saját 
elképzeléseimhez való ragaszkodás okozza. Minél inkább saját 
érdekeimre figyelek, annál nehezebben hallom meg Istent.
Nem tudom, tehetek-e valamit a rádiómért. De azt tudom, hogy 
az Istennel való kapcsolatom egyre tisztul. Minél inkább 
feladom saját érdekeimet, és Istennek engedem át magam, 
annál jobb a kapcsolatunk. 

Imádság: Urunk, segíts nekünk akaratunkat alárendelnünk 
neked minden nap, és követnünk a te szándékodat. Ámen.

Mi gátolja Istennel való kapcsolatomat?
       Marianne Jones (Ontario, Kanada)

IMÁDKOZZUNK A KERESZTYÉN RÁDIÓMŰSOROKÉRT!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról