Csendes Percek aprilis 21.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Ápr. 21., Sze, 04:00:01 CEST


       2004. április 21. szerda

Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, 
és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; aki 
pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten 
szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, 
hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk 
őáltala. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük 
Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a 
Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így 
szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy 
szeressük egymást. Istent soha senki sem látta: ha szeretjük 
egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett 
teljessé bennünk. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő 
mibennünk, hogy a maga Lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, 
és mi teszünk bizonyságot arról, hogy az Atya elküldte a 
Fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus 
Isten Fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben; és mi 
ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret 
minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az 
Istenben marad, és Isten is őbenne.
1Jn 4,7-16.

           SZÜLŐI SZERETET

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
(Jn 3,16)

Gyermekkoromban soha nem értettem, miért aggódik annyira 
értem az édesanyám. Volt, ahová nem engedett elmennem, 
egyedül sem autózhattam bárhová. Amikor a megbeszéltnél 
később értem haza, ébren várt rám, majd eltiltott a további 
kimaradástól. Amikor ezen felháborodtam, azt válaszolta: 
"Azért teszem mindezt, mert szeretlek." Nem értettem meg őt 
mindaddig, amíg meg nem született a kisfiam. Most már értem 
édesanyám szeretetét. Az életemet adnám a fiamért, és semmi 
kincsért nem ártanék neki.
Isten azonban ezt tette. Megengedte, hogy Jézus meghaljon a 
mi megmentésünkért. Isten ennyire szeret bennünket. Csak 
most kezdem látni szeretete nagyságát.
Még csodálatosabb az, hogy Isten mindenkit szeret. Ő szeret 
akkor is, ha senki más nem szeret, akkor is, ha már saját 
magunkat sem szeretjük. Mindannyian Isten gyermekei vagyunk, 
legyünk bár gazdagok, vagy nincstelen hajléktalanok. Isten 
értékesnek tart minket, és örökkévaló szeretettel szeret.

Imádság: Drága Istenünk, segíts szeretnünk magunkat, és a 
másik embert. Add, hogy ne feledjük, milyen gazdag áldásban 
részesültünk örökkévaló szereteted által. Ámen.

Bárkik vagyunk, bárhol élünk, Isten szeret minket!
         Leslie D. Smith (Tennessee, USA)

IMÁDKOZZUNK A KAMASZOKAT NEVELŐ SZÜLŐKÉRT!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról