Csendes Percek aprilis 20.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Ápr. 20., K, 04:00:01 CEST


       2004. április 20. kedd

Mindenekelőtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó 
bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Legyetek 
egymással vendégszeretők zúgolódás nélkül. Ki milyen lelki 
ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint 
Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai: ha valaki prédikál, 
úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy 
szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, 
hogy mindenkor az Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus által, 
akié a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.
1Pt 4,8-11.

          SZERETETBEN ELKÖTELEZVE

Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink 
munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá!
(Zsolt 90,17)

Szívműtéte után meglátogattam 83 éves barátomat, Robertet. 
Nagyon jó hangulatban találtam, az Urat dicsőítette, amiért 
vele volt a műtéte alatt. A műtét komolysága ellenére 
türelmetlenül várta, hogy kikerülhessen a kórházból, és 
visszatérhessen a szolgálathoz, melyet önkéntesként 
kórházakban és szanatóriumokban végzett idősek között. Azt 
mondta, vissza kell mennie dolgozni, mert az idős embereknek 
szükségük van rá.
Habár Robert idősebb, mint sok ember, akit szolgál, nem 
hiszem, hogy bármikor is úgy tekintene magára, mint aki 
öreg. Éles elméje és megértőképessége arra ösztönzi, hogy 
idős kora ellenére is szolgáljon. Adóíveket és biztosítási 
papírokat tölt ki, telefonon intézkedik, sőt időnként jogi 
képviselőként is eljár, ha valamelyik idős embernek nincs a 
közelben rokona. Az érdeklődőknek felolvas a Bibliából, és 
imádkozik velük. 
Robert szeretetszolgálata engem és mindenkit megindít, akik 
csak ismerjük őt. Segít megértenünk, hogy mi is lehetünk 
Isten áldásának forrása mások számára. 

Imádság: Köszönjük, Istenünk, hogy naponta jelen vagy 
életünkben, és hogy másokat szolgálhatunk a te nevedben. Ámen.

Isten mindannyiunknak ad szolgálati lehetőségeket.
         Walter Maris (Missouri, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ OTTHONUKHOZ KÖTÖTT IDŐSEKÉRT!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról