Csendes Percek aprilis 19.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Ápr. 19., H, 04:00:01 CEST


        2004. április 19. hétfő

Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden 
javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint 
elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el 
is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő 
legyen az elsőszülött sok testvér között. Akikről pedig ezt 
eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, 
azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat 
meg is dicsőítette. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten 
velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon Fiát nem kímélte, 
hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele 
együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki 
megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt 
Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is 
értünk? Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? 
Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, 
vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Hiszen meg 
van írva: "Teérted gyilkolnak minket nap mint nap, annyira 
becsülnek, mint vágójuhokat." De mindezekkel szemben 
diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. Mert meg vagyok 
győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem 
fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, 
sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem 
választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent 
Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.
Róm 8,28-39.

            ISTEN VEZETÉSE

Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden 
javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.
(Róm 8,28)

Egy erőszakkal teli országban születtem, és ott élek most 
is. Számtalanszor jártam a halál árnyékának völgyében. Az 
élet nehéz, és mivel állandóan változik minden, teljességgel 
fölösleges bármilyen tervet is szőni a jövőmre nézve. A 
családommal együtt üldöztetésnek, házkutatásoknak és 
háborúságnak vagyunk kitéve. Istennek hála, eddig egyikünk 
sem sérült meg. Minden egyes erőszakos esemény után egyre 
erősebben hisszük, hogy Isten kezében vagyunk elrejtve. Az 
együttérzés és figyelem megnyilvánulásai érkeznek hozzánk a 
nemzeti és nemzetközi közösségekből. Sok embert 
megismerhettünk az utóbbi időben, akik hűségesen követik 
Jézus parancsát: szeresd Istenedet és szeresd felebarátodat.
Az erőszak megtapasztalása arra tanított meg minket, hogy az 
egész élet egy húsvéti megtapasztalás lehet: a halálból és 
sötétségből előtörő élet. Keresztyénekként békével a 
szívünkben élünk itt, és értékeljük az életörömöt, mint 
Isten ajándékát. 

Imádság: Szerető Istenünk, köszönjük a védelmedet. Tudjuk, 
hogy a te erőd által minden - még a fájdalmas dolgok is - a 
javunkra szolgálnak. Ámen.

Amikor Isten irányítja az életünket, minden napunk húsvét lehet.
       Amparo Beltrán (Bogota, Kolumbia)

IMÁDKOZZUNK KOLUMBIA NÉPÉÉRT!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról