Csendes Percek aprilis 10.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Ápr. 10., Szo, 04:00:01 CEST


      2004. április 10. szombat

Majd így szólt hozzájuk Jézus: "Ezt mondtam nektek, amikor 
még veletek voltam: be kell teljesednie mindannak, ami meg 
van írva rólam a Mózes törvényében, a próféták könyvében és 
a zsoltárokban." Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék 
az Írásokat, és így szólt nekik: "Így van megírva: a 
Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell 
támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a 
megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, 
Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk.
Lk 24,44-48.

           KÖDÖS REGGEL

Most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről 
színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok 
ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. (1Kor 13,12)

Egy sürgős megbízást kellett teljesítenem húsvét reggelén. 
Sűrű köd volt, amit enyhe esőszitálás kísért. A látási 
viszonyok igen rosszak voltak. Útközben figyeltem a parkoló 
autókat, ahogy a napkelte istentiszteletre gyülekeztek. 
Micsoda lehangoló volt a ködben és párában ünnepelni Urunk 
feltámadását! Elkezdtem imádkozni a korai istentiszteletek 
résztvevőiért. 
Azután egy gondolat jutott eszembe: Ilyen volt az életünk 
Krisztus nélkül. Az élet köde elhomályosítja látásunkat. 
Csupán csak azt látjuk, ami a szemünk előtt van. Az igazi 
életnek csak a foszlányait tudjuk érzékelni. 
De amikor megismerjük Krisztust, a köd oszlani kezd. Az 
életünket egy új, biztos perspektívából fogjuk látni. 
Kétkedő kérdéseink is válaszra találnak. A Bibliát pedig 
megújult értelemmel olvashatjuk.
Hirtelen megváltoztak az imádságaim. Azokért kezdtem el 
imádkozni, akik minden nap ködben járnak, hogy találkozzanak 
a feltámadott Üdvözítővel, aki segít megtalálni az utat.

Imádság: Világosság Istene, köszönjük ajándékodat, Jézus 
Krisztust, a te Fiadat. Segíts meglátni és megtapasztalni a 
minket körülölelő szeretetedet minden nap. Ámen.

Krisztust megismerve új szemmel látjuk az életet.
         Dick Lewis (Kalifornia, USA)

IMÁDKOZZUNK A HÚSVÉTI ISTENTISZTELETEK VEZETŐIÉRT!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról