Csendes Percek aprilis 5.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Ápr. 5., H, 04:00:01 CEST


        2004. április 5. hétfő

Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Betfagéba, az Olajfák 
hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt 
mondta nekik: "Menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott 
mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával 
együtt: oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól 
nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége 
rájuk, és azonnal elengedi azokat." Mindez pedig azért 
történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása: "Mondjátok 
meg Sion leányának: Íme, királyod jön hozzád, szelíden és 
szamáron ülve, igavonó állat csikóján." A tanítványok 
elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik: 
odavezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették 
felsőruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb 
része az útra terítette felsőruháját, mások ágakat vagdaltak 
a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő 
sokaság pedig ezt kiáltotta: "Hozsánna a Dávid Fiának! 
Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban." 
Amint beért Jeruzsálembe, felbolydult az egész város, és ezt 
kérdezgették: "Ki ez?" A sokaság ezt mondta: "Ez Jézus, a 
galileai Názáretből való próféta."
Mt 21,1-11.

        ENGEDELMES TANÍTVÁNYSÁG

A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus 
parancsolta nekik. (Mt 21,6)

A virágvasárnapi istentisztelet textusaként lelkészünk a 
Máté evangéliumából olvasta fel Jézus dicsőséges jeruzsálemi 
bevonulását. Ebből a történetből ragadott ki részeket, 
amelyek alapján prédikált. Bár akkor úgy gondoltam, hogy egy 
kitűnő szolgálatot hallottunk, későbbiekben már egy szóra 
sem emlékeztem belőle. De a felolvasott igeszakasz egy része 
nagyon is megragadta figyelmemet. "A tanítványok elmentek, 
és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik." (Mt 21,6)
Gyakran elolvasom ezt a részt a Máté evangéliumából, 
miközben szemem előtt látom az ujjongó tömeget, amint a 
bevonuló Jézust köszönti. Ám mielőtt a hét befejeződött 
volna, sokan közülük "Feszítsd meg!"-et kiáltanak. Ekkor 
eszembe jut, hogy az igaz tanítvány alapvetően 
engedelmességre törekszik mindenfajta elragadtatott érzelmek 
helyett.

Imádság: Úr Jézus Krisztus, azért könyörgünk, hogy olyan 
tanítványaid lehessünk, akik odaadásukat a hűségben és az 
engedelmességben mutatják meg. Jézus nevében kérünk. Ámen.

Istennek való engedelmesség a tanítvány legfőbb ismérve.
          Howard Coop (Kentucky, USA)

IMÁDKOZZUNK, HOGY A NEHÉZSÉGEK ELLENÉRE IS ENGEDELMESEK MARADJUNK!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról