Csendes Percek aprilis 2.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Ápr. 2., P, 04:00:01 CEST


           2004. április 2. péntek

Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek 
és szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, 
szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok 
meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: 
ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. 
Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az 
tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége 
uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy 
testben. És legyetek háládatosak. Amit pedig szóltok vagy 
cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva 
az Atya Istennek őáltala.
Kol 3,12-15. 17.

             ÁLDÁS VAGY ÁTOK?

Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket; áldjátok és ne 
átkozzátok. (Róm 12,14) 

Egy idősek otthonában dolgozom. Az egyik lakó azzal vádolt 
meg, hogy durván kiabáltam vele, miközben feltálaltam az 
ételt. A főnököm magához hívatott, hogy megbeszéljük az 
incidenst. Nagyon is kedves voltam ehhez az asszonyhoz, 
úgyhogy egészen meglepett és felzaklatott a dolog.
Később, bibliaolvasás közben a rómaiakhoz írt levél egyik 
verse különösen sokat jelentett számomra. Isten segítségével 
megértettem, hogy a vádlóm tettének oka a félelem és a 
magányosság. Valószínűleg egész életében senki sem törődött 
vele annyira, hogy imádkozott volna érte. Békesség töltötte 
el a szívemet, amint sértődöttségemet átadtam Istennek. 
Ekkor Isten vágyat és készséget adott, hogy imádkozzak ezért 
az asszonyért.
Ha hamis vádak érnek bennünket, választhatunk, hogy 
sérelmeinken rágódunk, vagy úgy szeretünk, ahogy Krisztus, 
és imádkozunk vádlóinkért Isten áldását kérve életükre.
Isten jóra fordította kapcsolatomat ezzel az asszonnyal. 
Újra megköszönöm Istennek, hogy megtanított átkozódás 
helyett áldást mondani.

Imádság: Köszönjük, Istenünk, hogy elveszed fájdalmainkat, 
és megtanítasz egymás áldására lenni. Ámen.

Amikor sérelmeinket átadjuk Istennek, fájdalmainkat 
békességre cseréli.
             Mel Hock (Illinois, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ IDŐSEK GONDOZÓIÉRT!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról