Csendes Percek aprilis 1.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Ápr. 1., Cs, 04:00:02 CEST


       2004. április 1. csütörtök

Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test 
valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, 
ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy Lélek által mi is 
mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár 
görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy 
Lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, 
hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb: "Mivel nem vagyok kéz, 
nem vagyok a test része", vajon azért nem a test része-e? És 
ha ezt mondaná a fül: "Mivel nem vagyok szem, nem vagyok a 
test része", vajon azért nem a test része-e? Ha a test csupa 
szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne 
a szaglás? Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a 
testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig 
valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok a 
tag, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek: "Nincs 
rád szükségem", vagy a fej a lábaknak: "Nincs rátok 
szükségem!" Ellenkezőleg: a test gyengébbnek látszó részei 
nagyon is szükségesek, és amelyeket a test tisztességtelen 
részeinek tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük 
körül, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb 
megbecsülésben részesülnek: az ékeseknek azonban nincs erre 
szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe: az 
alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne 
legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen 
gondoskodjanak egymásról a tagok. És így ha szenved az egyik 
tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül 
az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus 
teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Ezek közül pedig 
némelyeket először apostolokká rendelt az Isten az 
egyházban, másodszor prófétákká, harmadszor tanítókká. 
Azután adott csodatevő erőket, kegyelmi ajándékokat: 
gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, különféle nyelveken 
szólásra. Mindnyájan apostolok? Mindnyájan próféták? 
Mindnyájan tanítók? Mindenkiben van csodatevő erő? Mindenki 
rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával? Mindnyájan 
szólnak nyelveken? Mindnyájan meg tudják azt magyarázni? De 
törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül 
megmutatom nektek a legkiválóbb utat.
1Kor 12,12-31.

             KIVÁLASZTOTTAK

Téged választott ki Istened, az Úr, hogy tulajdon népe légy 
valamennyi nép közül, amelyek a föld színén vannak.
(5Móz 7, 6)

Első nap az iskolában a tanárnőnk megkért bennünket, hogy 
álljunk körbe, és csukjuk be a szemünket. Aztán akinek a 
vállát megérintette, annak csendben el kellett indulnia a 
kör közepe felé. Úgy magyarázta, hogy akiket kiválaszt, 
azoknak a segítségére egész évben számít. Ők szedik majd 
össze a házi feladatokat, meghegyezik a ceruzákat, és 
segítségére lesznek a többi tanulónak.
Éreztem közelségét, ahogy a többiek vállát megérintette. 
Hallottam őket a kör közepe felé menni. Sóvárgás fogott el, 
de eszembe villant, vajon olyan valaki vagyok, akire igazán 
számíthat? Azon tűnődtem, vajon kedvel-e engem és méltó 
vagyok-e arra, hogy engem is kiválasszon?
Amikor megéreztem az érintését, kinyitottam a szemem, és 
elindultam a kör közepe felé. Aztán csendben figyeltem az 
iskola legbölcsebb tanárnőjét, amint lassan, nagy 
szeretettel megérint minden egyes gyereket az osztályban. 
Mindenkit érdemesnek talált arra, hogy a segítője legyen. 
Néha elámulunk Isten szeretetén, hogy csekélyke 
képességeinket is használni tudja. Pontoson úgy, mint a 
tanárnőm az iskolában, Isten is megérinti vállunkat, és 
behív a körbe.

Imádság: Drága Istenünk, köszönjük, hogy szereteted körébe 
vonsz bennünket. Ámen.

Isten a segítők közé hív bennünket.
        Keith M. Curran (Virginia, USA)

IMÁDKOZZUNK A PEDAGÓGUSOKÉRT!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról